DEVËNTA AMICA DE GANA

Te giaperés coche scincunda la revista gana, te puderés avëi azes al raion resservà, te unirés nvieda ala manifestazions estlujives de gana, te puderés cunlauré cun articuli, post, traduzions, imajes, fotografies.


CUN 10 EUR0 FEJES PERT DLA LIA

Paian ite la cuota de partezipazion devëntes assozieda dla lia gana che sustën y porta inant la cultura y l savëi feminil te duta si formes y detlinazions. Sce te ies nteresseda puderés purté pro cunlauran tla maniera che te plej deplù y che te rates sibe plu adateda a ti persunaità. Vester assozieda ne cumporta degun mpëni ora che l paiamënt de 10 euro al ann.
Cëria ju l statut per cunëscer miec la lia gana..

1
Registrëiete
2
Fé l paiamënt
3
Giapa cunfermazion dla iscrizion
I ciamps cun l asterisch (*) ie ublienc
Tën me ajurneda