Realtà cumededa

Irene Schmalzl ie nasciuda a Bulsan, chersciuda su a Urtijei y lëura a Milan. Do la scola d’ert a Urtijëi àla mparà a alestì vetrines. Plu tert ...