Bombi da brija

Serf
300 gr de pasta fata a man
500 gr de brijes fresces
1 cigòla no picola no grana
3 costes de ai
1 dl ele de olif
sal - peiver
70 gr de poìna
100 gr de grana...