Se siede stufes de fèr couda canche cognede passèr fora Bologna, jivene fora da l'autostrada e fajé na paussa a Vignola, n paìsc anter Modena e Bologna, sot ju i prumes coi de l'Apenin e enlongia l ruf Panaro. Chest paìsc l'é cognosciù per la ciarejies (cognoscion dutes chel cocol bianch e brun con ite la ciarejies da zucher, la "amarenes"...) ma da veder l'é zeche de auter: l ciastel de Vignola e l palaz Boncompagni enlongia ju l ciastel, fat sù su dessen de Jacopo Barozzi.
Barozzi l'é stat n architet de nonzech endèna l renasciment (i architec i lo cognosc soraldut per via de si studies su la prospetiva e sie liber "I cinque ordini dell'architettura" l'é stat per secui en manual de studie) e anter si lurieres se pel recordèr Villa Giulia la gejia del Gesù a Roma e tropes etres, e dò la mort de Michelangelo l'era deventà el el diretor di lurieres de Sèn Piere.
Te chest palaz el l'à fat fèr na scèla che l'era zeche de straordinèr per chi tempes: na scèla elicoidala che se porta da soula si peis fajan prescion sui scialins entesc. L pilaster defati se ferma al prum partiment, dapò la va su zenza pilastres con passa 100 scialins che no n'é un valif a l'auter.
L ciastel apede l merita per i depenc, la strutura, la torns (che imprescion la torn olache vegnìa serèdes ite la femenes ries!).
N toch a la outa l ciastel l vegn pian pian metù a post, desche la Capela olache da pech se pel mirèr afresc de gran valuta.
Ma chel che più merita l'é la calità de la vijita: con doi lire i volontadives de la piovania i ve fèsc na visita de passa mesora olache i ve conta duta la storia del paisc, del ciastel, del palaz e del Barozzi. Jent del post che con pascion ve fèsc sentir benvegnui e ve met n consaputa de n toch de storia curiosa e enteressanta. No mencia i gossip e la ciacoles entornvia l ciastel, ence chisc pèrt de la storia, e se se encanta a scutèr chest toch de storia. Somea de esser te n roman e se volessa saer amò de più coche la é stata che coscita e che colà...
L Palaz l'é de la piovania (l preve de Vignola el lo aea comprà ju a fin di egn '40 del seccol passà per l dorèr desche calonia), l'é per chesta rejon che la jent la se met a la leta per moscèr e fèr cognoscer a la jent la storia del lech e de l'architet Barozzi che proprio enlongia ju l ciastel l'era nasciù, per chest l'é cognosciù desche l "Vignola".
Se vardède la fotos vedede che sul passaman l'é vigne tant n toch de fer batù.
Volede endoinèr chel che l'é?
Canche el Palaz l vegnia dorà desche calonia, i joegn i montèa sul passaman e i jia ju de cul. L preve duc cruzià che i se fajesse mèl l'à fat meter l fèr a na moda che no i podesse più slizièr.
Segur che la scèla la é stata più segura, ma tanta emozion che l'é jit perduda!

Autora

Olimpia Rasom
Redadora

Cresciuda te Fascia, vive a Busan con chi de ciasa. Me piasc scriver de fémenes, contar sia stories, cognoscer sia vites. Da canche é scomenzà mia enrescida per l dotorat su la eles ladines, no é più lascià lò de scriver con eles. Mete adum ence documentars e reportage per la tv, no demò su la fémenes, e mete a jir picola enrescides e evenc.

Nata e cresciuta in val di Fassa, ora vivo a Bolzano ... >>