Alexandra Kautzky-Willer à ciapà nstadì l pest 2016 da pèrt del “Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten” (Soziazion de i jornalisc'/jornalistes scientifiches) per si lurier desche enrescidora e studiosa de la medejina de gender.
La medejina de gender l’é zeche che a livel nazionèl l’é amò pech cognosciù (ence se na lege la dojesse vegnir aproèda da chiò a pech), zeche enveze che te i Paijes todesc’ e n generèl del nord de l’Europa l’é bele pratega recognosciuda.
La medejina de gender l’é zeche che studia e rencura la malaties aldò del ses, ela o el, ma ence de duta la desferenzies che pel esser te n esser uman.
Alexandra Kautzky-Willer l’é stat la pruma professora che à ciapà na catreda de medejina de gender te la università de Viena del 2010, olache l’à seghità a fèr nrescida e miorèr la calità de la sanità de la eles, extra che nsegnèr tel prum cors de Medejina de Gender de livel universitèr metù a jir te duta Europa.
A livel de provinzia de Busan che se à cruzià de medejina de gender e de slargèr fora chesta sort de pensier, l’é la Comiscion per la valivanza de i deric anter ela e el, dessema a la scola de auta formazion Claudiana e al Servisc formazion per l personal che laora te la sanità, che apontin chest’uton passà à endrezà a Busan n convegn de gran nteres.
La rejons del endrez del convegn su la medejina de gender ne les disc Edith Ploner, la rapresentanta per la ladines te la Comiscion: “Aon besen de renforzèr la coscienza su la desvalivanza de la percezion de la malatia anter la ela e el. Ge vel che vegne fat studies e enrescides su chest e dapò, sessaben, se render ence che i medicaments à autra fazions se se trata de ela o el”.
L’é ormai n fat che esser femena o esser om vel dir trop canche se trata de sanità. La malaties les é ben medemes per omegn e per femenes e ence per fantolins ma i sintomes, la progrescion e la responetes ai tratamenc pel esser delbon desferenc. Chest l’é dat da la desferenzes biologiches, dal sistem reprodutif, ormonal, dai genes ma ence da la cultura, da l’ambient, da l’educazion. La vita de na femena la é desvaliva da chela de l’om e no demò per l fat de la procreazion, l fat de aer n fisich che da na man l permet trop, da l’autra l’é de fat più debol canche l cogn ge fèr front a sforc fisiches, ence canche se trata de varir da malaties. Vigne una cogn se render cont de chesta desvalivanza ajache apontin l fat de no aer consciderà enscin ades la desferenzes biologiches e sozièles de la femena e de l’om l’à portà a chel che vegn chiamà l “parados ela”. Da na man la eles vif de più, da l’autra les é à n muie manco sanità.
La statistiches les disc che la eles les à l dopie de pediments di omegn (17% de eles contra 8,9% de ic). Medemo canche se trata de malaties psichiatriches: te la eles l 7,4% e ti omegn l 3,1%. Per no dir pa de la malaties di nerves tocia n gran numer de femenes. Vedé: l rìsech de tumor al piet l’é de 1 su 11, enveze l’Alzheimer 1 su 6.
Carlo Gabelli l’é professor de medejina interna e l se cruzia de medejina de gender da temp. Al convegn l’à dit che la malaties de nerves, n particolèr l’Alzheimer, tocia de più la femenes ajache la eles che ades à 60 o 70 egn, les é cheles “che à abù manco poscibilitèdes de jir a scola o aer na istruzion auta o lurèr e coscita les à na resserva cognitiva manco forta del om e les fèsc più sorì a ciapèr chesta malatia. N’autra rejon l’é leèda a la menopausa canche i ormons se arbassa de bot”.
La “resserva cognitiva” somea aer n gran peis te la prevenzion de la malaties de i nerves e l moment critich l’é entorn ai 50 egn, canche i ormons, i estrogenes e l progesteron scomenza a se arbassèr. L’é soraldut chiò che ge vel fèr prevenzion: magnèr san, se tegnir sot control la prescion, i indicatores del sanch e fèr soraldut movimentì.
Te pech temp cognaron fèr i conts con na malatia che tociarà n gran numer de nos eles: l bot del cef. Valeria Caso che se cruzia de chesta sort de malaties disc che: “Te la Tèlia se speton 200 miles a l’an, la maoranza de chestes sarà eles e donca chest deventerà n problem sozièl emportant per chesta eles che dant l’era eles e dapò les se troarà con n mpediment nia da pech. Da dir ence che l’età de l bot al cher se à arbassà de trop. N studie svedeis disc che ades l’età a risech scomenza ja a 45 egn. Donca apontin tel moment olache la ela la é più ativa e olache fosc l’à manco temp de se rencurèr ajache la rencura i etres, fies, mères e omegn de cèsa. Per chest l’é emportant se rencurèr e vardèr de esser fortes, per aer l fisich che tel cajo de besen l ne deida”.
I sintomes del bot l’é sentir na gran deboleza fora de n bel nia, n brac o na giama o na pèrt del mus deventa leisa, se stenta a rejonèr, se sćiancolea e no se é più bones de coordenèr i movimenc del corp. La eles speta a chiamèr socors e chest vel dir arbassèr de n bon pech la poscibilitèdes de varijon e vèlch outa ence de se salvèr la vita. Aldò de la statistiches la eles speta più o manco trei ores de più che n om dant de chiamèr socors. E chest no l’é benfat! L temp perdù l’é tòc de varijon perduda.
N auter argoment mportant de la medejina de gender l’é la fazion del medicament, ajache canche se se medejinea, la medema pirola pel aer na fazion per n om e n’autra fazion per na ela, magari più forta, magari più debola, o desvaliva autramenter. La fazion de na medejina no la é data demò da la desferenza biologica om/femena ma la muda da ela a ela ence per l sistem ormonal che no l stèsc mai cet, e l muda meis per meis, an do an.
Chisc l’é demò valgugn di tropes argoments n cont de medejina de gender, na medejina che ge vel sostegnir e didèr col tor pèrt a studies se se à l’ocajion ma ence col lejer e se informèr o se formèr canche se laora tel ciamp de la sanità.

Autora

Olimpia Rasom
Redadora

Cresciuda te Fascia, vive a Busan con chi de ciasa. Me piasc scriver de fémenes, contar sia stories, cognoscer sia vites. Da canche é scomenzà mia enrescida per l dotorat su la eles ladines, no é più lascià lò de scriver con eles. Mete adum ence documentars e reportage per la tv, no demò su la fémenes, e mete a jir picola enrescides e evenc.

Nata e cresciuta in val di Fassa, ora vivo a Bolzano ... >>

foto Alexandra Kautzkz-Wille de Roland Ferrigato