L ie mpurtant che la cremes per nosta pel sibe fates cun prudoc naturei y nia cun derivac dl petruele o sintetics

Sanità
L ie de gran mpurtanza che la cremes per nosta pel sibe fates cun prudoc naturei y nia cun derivac dl petruele o sintetics ajache i prudoc naturei vën trac ite da nosta pel, ntan che i prudoc sintetics resta sëura la pel via y stropa i bujes de nosta pel. I prudoc de cosmetica naturei vën valorisei cun ngredienc dla natura coche uelesc essenziei, estrac de ciofs y versura, miel, smauz de karitè y trueps d’autri. Un de chisc ie nce la planta aloe vera.

La planta
L ie 250 sortes de aloe vera che crësc te n tlima ciaut y sëch. Cunesciuda te truepa cultures per si gran cualiteies, póssela crëscer nce plu metri auta. Da si pleces grosses vëniel ora l gel cunesciù che vën adurvà tla cosmetica y per l corp. La pleces che ie prutejedes da na cëira, crësc a forma de rojula per se paré miec dala cundizions tlimatiches. Les cuntën na gran cuantità de enzims y vitamines.