Sun Tamion, n pìcol joel de Fascia, logà su na costa al soladif e fora dal biteboi de strèdes e rondìe, restà belebon sciantif, la jent se tol amò l temp de vardèr indò e pissèr a chi che vegnarà. Te chest paìsc, te n pìcol cianton de n bel tobià, se pel lejer la storia d’i ultimes cent egn de la jent de chesta bela vila. Fémenes che laora te ciamp e prà, fantolins che se fèsc da mat, omegn che bat la fauc. Na pìcola regoeta de fotografies e documenc metuda adum da Mariangela, che n cont de gust e amor per Tamion fosc l’à bat duc colassù. Mariangela à metù adum la storia de Tamion con sia jent e te vigne particolèr l’é zeche da descorir, anter na veia carta de identità e na poesia per ladin. Chesta mini-mostra alalèrgia, rencurèda demò per pascion e no per autra rejons fèsc pissèr che pel esser na forma de promozion culturèla del ladin, e con chest de noscia storia e de noscia cultura, che pel peèr demez da vigne una e un de nos. Zeche che met man da l’amor per noscia val e che no la é leèda a nia de auter che al gust de portèr inant zeche, de moscèr te na forma scempia e ledia, ma conjobièda al cher, chel enravisament a la tera, a la rejonèda, a la jent, a la storia, che pel didèr a jir ite tel davegnir segures de chel che se é. Partir dal pìcol, dal sé, da na pìcola nrescida ite te nos e proèr al meter fora, al fèr veder e se confrontèr con i etres, chest fossa a mie veder, inchecondì, una de la tantes azions de na politica culturèla che pel didèr a troèr noscia identità (de dutes e duc chi che vif te noscia val).

Autora

Olimpia Rasom
Redadora

Cresciuda te Fascia, vive a Busan con chi de ciasa. Me piasc scriver de fémenes, contar sia stories, cognoscer sia vites. Da canche é scomenzà mia enrescida per l dotorat su la eles ladines, no é più lascià lò de scriver con eles. Mete adum ence documentars e reportage per la tv, no demò su la fémenes, e mete a jir picola enrescides e evenc.

Nata e cresciuta in val di Fassa, ora vivo a Bolzano ... >>