„Per tropes la musega no l‘é n mestier, tropes me veit stroz a sonèr ma ge laore dut l dì te mi studio de produzion olache laore ence per de etres. Ge é tacà a emparèr la musega da bez ajache mi genitores me aea scrit ite a la scola de musega dapò é fat l conservatorie, e dapò é studià produzion.“

Marco Mattia à dezidù de studièr musega e de lurèr co la musega che l’é chel che ge desc l met de se reportèr co la vita e la natura. „Nos sion picoi ti confronc del maraveous, ge l’é scrit ence te mia cianzon: per vardèr dalonc ge vel vardèr fin sunsom“. Con chesta paroles Marco ne fesc entener che la musega per el l’é n strument per se arvejinèr al maraveous. Canche l’era amò student un so maester, Enrico Merlin che ge ensegnèa storia de la musega del 900, l’à domanà ai studenc cheche l’é la musega dant de vegnir raprejentèda e chest ge à soscedà pensieres soc che demò ades l rua a entener: „la musega l’é biota emozion, l’ispirazion che vegn da zaolà, na melodìa na frasa, ge vel registrèr sobito perché l’idea s’en va.“ Vèlch’outa però la resta desche ge é sozedù a el te n toch che l’aea tel cef da 7 egn per la musega da Vich, „alò me n’é ascort che l’ispirazion più importante la resta. L’ispirazion fosc l’é più zeche che doventa che zeche che resta“.

Canche zeche se lascia ciantèr sorì la va, se l’é ite massa no la va, el disc, per mesurèr se na roba va sobito bèsta demò l’emozion descheche ge é sozedù a el con n toch di Marascogn dal titol „l Bast del prejonier“ che ge à dat enscin da sobito na forta emozion.

Fèr musega e produzions musegales ence per de etres l’é donca na sort de elaborazion, l’é n puzzle olache ence l confront coi etres l’é fondamentèl per esser ciolè a dut l pianet. Aldidanché con internet l’é ence muie sorì e Marco Mattia da si studie de 4mtx4 l fesc tropes viajes virtuèi e l se tegn semper enformà sun dut, l rejona con artisć de dut l mond e l veit te internet l’oportunità de fèr corsc, vener o auter. Purampò l’idea l’é chel che conta e ben segur sia realisazion,vigniun à zeche da dèr, l ne à dit, ma ge vel aer ence l coraje de vaghèr e fèr chel che piesc, ge creèr desche à fat el che zacan l‘à dezidù de molèr so lurier e se dedichèr demò a la musega.

Autora

Anna Mazzel
Redadora

Mi inom é Anna Mazzel, son nasciuda a Cianacei e vive anter Fascia e Busan. E' studià scienzes politiches, fat n master su la istituzions europees, un su la mediazion di conflic e na gran scola de vita tres i tropes viajes che é fat da l'Africa a l'Asia, Brasil, Nicaragua, Salvador e Guatemala e duc chi che amò à da vegnir. Laore desche programmista regista te la... >>