Serf
300 gr de pasta fata a man
500 gr de brijes fresces
1 cigòla no picola no grana
3 costes de ai
1 dl ele de olif
sal - peiver
70 gr de poìna
100 gr de grana
3 rosc de ef
100 gr de smauz

Rezeta

Neta i fonghes e destaca i ciapìe.
Taa la cigola fina fina e rojoleela con una costa de ai.
Taa a fietes sotiles i ciapìe e fali sutar con l'ele e doi costes de ai fin canche l'or l deventa dorà, métege l sal e mételi da na man.
Taa a cubec picoi picoi i manesc de la brija e rojolea fin canche i se endorea.
Làsciali sfredar, dapò jonta ite i rosc de ef, la poìna, 80 gr de grana, che devente un bel paston de megol.
Desteni la pasta e taela a retangoi (10cmx12cm), dapò te mez meti ite un bel scuier de megol.
Sera su el ciajoncel e scuerjelo con un auter toch de pasta: seralo ite desche un bombo.
Cheji per dotrei menuc i bombi te l'aga e do cola fora.
Soravia, metege el rest di fonghes (i ciapìe), el rest del grana e el smauz delegà.