I egn ’50 l’é stat ence i egn canche la jent l’aea de besegn de no pissar più al burt da la Vera, de vegnir fora dal burt ensomech che l'era stat i egn dant e donca i egn ’50 l’é stat ence i egn che se era bogn de grignar per pech e de star dalvers con pech.

Orsola Rizzi, cognosciuda desche Lina dal Pech la ne conta de chi egn con cheste foto de man.
La pruma chela de ela vindò banco: “É semper lurà te n bar, dant fajee le sajon ta Cianacei e dapò con una de mi sores fajaane jir n bar ta Ciampedel. Siane en dut 6 sores e 1 fra, e con mia familia aane ence ciampes e bestiam, donca duc se luraa n muie. L bel de esser de tenc l’é che, per ejempie, una de mie sores che de lurier la fajea maie, valch outa la vegnìa a far maia te bar e coscita se spartiane l lurier, ence per poder jir a ciasa a far mestieres”.
“A far mestieres ere n muie brava donca i vardaa de me aer semper a ciasa e podee jir pech sa mont, ma canche podee me saea n gran bel, sche la outa de chesta foto (foto ela su la sentadoa – an ’55). La lum dal soreie e l’aria e l leam co la natura me fajea sentir delvers. Chiò jìe sun Sela, de gra a la sentadoa se scurtaane de n bon toch la strada per ruar te noscia tieja, demò a pè ge aessa volù segur trei ore”. “Te bar l’era bel lurar, aane la radio col giradischi e se scutaa chela bela musega, chela che va tal cher e che se se recorda. Mingol ciantaane, se fajaane n bal, mingol grignaane… grignaane n muie anzi, che n’era n gran de besegn. Vegnìa su jent da duta la Val, ruaa ence jent da Moena co la moto o più che auter co la roda. Dò la vera no n’era scioldi, donca no l’é che i beea chissà che, ma stajaane duc ensema. Ence i bec vegnui de retorn da la vera, i aea n gran de besegn de se rilassar e i era curiousc. N muie de robe le era mudade te chi egn che i era stac demez e duc se era cresciui o vegnui veies, donca a ic ge saea de no cognoscer più nesciugn. Per noi beze l’era bel star coscita a se passar l temp ensema. N muie de oute no podaane jir stroz per paìsc da soule, l’era burt, no l’era ben vedù, donca chisc momenc de comunanza, sche l carnascial ence, ne fajea n gran ben”. “Autra roba bela dal bar l’era che se podea cognoscer ence jent da fora, n muie i vegnìa co le colonie, de jugn e messal vegnìa i bec e de aost i gregn.
Cheste femene, la conta vardan la foto de trei femene sentade ju, an 1950, le vegnìa te ciasa noscia, che de aost part de mia familia la era sa mont, donca aane post da ge dar da dormir a de autra jent. Enlouta l’era tant l gran besegn de scioldi che pur de fitar valch n muie de jent la se n jia adertura a dormir te cianeva. Cheste doi femene l’era ameda e neza. La neza la vegnìa da Torin e la ameda da Galliate. Le vegnìa con de etres parenc, i aea na gran fabrica de mobilia. La femena più grana, la ameda, la se aea maridà un con n cognom che ades se sent da spes leà a la politica. Me é semper pissà che podessa esser la mare de n politich, ma dò da chi egn no le é mai più sentude. La più jona enveze, la era fia de en ebreo che l’é stat fujilà. Soa mare a l’ultim moment de vita de chest om la ge à portà te brac sta piciola canche l’aea demò doi egn e mez, coscita che fia e pare i posse star ensema te l’ultim moment. Tu me capesce adesc canche te die che te chi tempes aane n gran de besegn de grignar e tant che ne fajea ben.

Demò canche rejonon con chi che à passà più vita che nos, se n ascorjon tanta emportanza che à la Memoria, e l saer coche jia le robe te tempes che no sion nience più bogn de se enmaginar. Te nosce Val, fate de comunanza e de jent che se cognosc un co l’auter, la tradizion “orala” la é amò viva e speron de esser bogn de ge ensegnar ence a nesc fies tant che se pel emparar a scutar i etres canche i ne conta le robe col cher avert.

Autora

Luisa Bertacco
Colaboradora

Stae a Poza, te Fascia. Do na laurea en scienzes internazionales e diplomatiches e n master par ensegnar talian ai foresc ades fae jir en garni con mia sor e ensegne talian ai migranc che vegn te nosce val. Me piasc lejer e viajar, ogne neva cultura che scontre, ogne post nef olache vae. Adore magnar coche ven magna alò e balar che che se bala alò e, se son te n post desché volontadiva... >>