La storia de i bechec la é lengia tant che chela de la femena, se pel dir da chel moment che chesta à troà l piajer tel bel. Donca, e me la vaghe al dir con mingol de ironia, da canche la ela la vif sun chesta tera.
Pissave che i à troà resc' de tombol de fosses de sepoltura egizianes e voies per recamèr amò più indò te la storia. Fèr col tombol o lurèr fora n drap con na voia l'é n lurier de fin, de pazienza, de gust, de sens artistich.
La eles dei secoi passé arà abù ence più temp che cheles daldidanché (ma fosc ence chest no l'é proprio vera) per dedichèr ores e ores a fèr zeche che no l'era de utol, ma demò per piajer del bel, del se sentir beles, fèr sentir bie e fèr "bel".
Se sà, che cheles che aea lenzei e siamans con bie bechec segur les era benvoludes e les fajea più sorì a troèr n om da maridèr. Più bie che l'era i bechec, più che l status l se uzèa. Ei, magari chest te la gran zità ma fosc te noscia valèdes aer bie bechec sul guant da festa fosc l'era esser demò mingol manco puretes e segur più degnitouses.
Per secoi i bechec l'é stat ence l forniment de beleza per omegn, de la Gejia e de la noboltà. Bèsta vardèr i chèdres del 1400 e 1500 per se render cont de tanta emportanza che aea i bechec su per l col, ju per la manies e adertura taché te la sotebraes.
Al pop che vegnìa batejà se ge metea na cazina lejiera lejiera, che parea vel, per ge augurèr bona vita. Medemo, ma per n'autra vita, se fajea per l fantolin che morìa te cuna. L'usanza de regolèr de bechec l piciol mort no l'é trop che la é jita perduda ence da nos.
I bechec fornìa bel n desch, n comodin, na coltrina, n fazolet... chest più che auter l servìa a se fèr fèr la beles. Bastèa l lascèr slizièr jabas acioche n bel tous l lo tolesse su e l ge strucasse l'eie a la tousa e fosc metea man na neva storia de amor. Se capesc ben percheche con i fazolec de papier no l pel funzionar. Vardage ai bechec te la fotos e fajé l confront con vosc "Tempo". Ence se parfumà, no l'é batalia.
Epura i bechec i à semper na gran fascinazion.
Muda i tempes, muda la modes ma l gust per l bel l resta. A nesciuna ge enterescia più aer n lenzel con un bechet e fosc nience chel fazolet da lascèr jir jabas. Ma chi él che no volessa se regolèr, amancol per na sera, con chel guant fosch e mez trasparent che Dolce&Gabbana à prejentà da pech o tocèr chi maraveousc guanc da fiores de Zuhair Murad? O amò, chi él de noautre che no volesse se tirèr ite duc i dis la lingerie (roba da dessot dèsc da grovie, passame lingerie) de bechet elasticizà che l fèsc da seconda pel? Ah, che beleza! Per ve didèr a ensomeèr: te la fotos na colezion de bechec da duta Europa, dal 1500 al 1900, regoeta tel Museo del Palaz Davanzati de Firenze.

Autora

Olimpia Rasom
Redadora

Cresciuda te Fascia, vive a Busan con chi de ciasa. Me piasc scriver de fémenes, contar sia stories, cognoscer sia vites. Da canche é scomenzà mia enrescida per l dotorat su la eles ladines, no é più lascià lò de scriver con eles. Mete adum ence documentars e reportage per la tv, no demò su la fémenes, e mete a jir picola enrescides e evenc.

Nata e cresciuta in val di Fassa, ora vivo a Bolzano ... >>